Promocje

Aktualnie brak promocji

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tę chwilę

Szukaj

Regulamin sklepu

Warunki ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Galeria RAE, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Galeria RAE i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy Galeria RAE dostępny pod adresem http://sklep.galeria-rae.pl, prowadzony jest przez firmę Małgorzata Miś - Galeria RAE, z siedzibą w Krakowie, na os. Bohaterów Września 23/11, 31-621 Kraków, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzinej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 1992/2011, nr NIP 839-271-13-19, nr REGON 121485660

1. Sklep internetowy Galeria RAE prowadzi sprzedaż towarów do scrapbookingu, cardmakingu oraz szeroko pojętego rękodzieła za pośrednictwem sieci Internet, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Informacje na temat swojej oferty sklep internetowy Galeria RAE zamieszcza na stronie http://sklep.galeria-rae.pl.
2. Wszystkie zamówienia przyjmowane sa tylko poprzez stronę sklep.galeria-rae.pl.
3. Zawartość sklepu internetowego Galeria RAE nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Warunkiem realizacji złożenia zamówienia jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Nie realizujemy zamówień dla klientów niezarejestrowanych.
5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Galeria RAE są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.
6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Galeria RAE podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt wybranej formy dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest na fakturze lub paragonie.
7. Sklep Galeria RAE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Galeria RAE bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Sklep Galeria RAE nie jest płatnikiem podatku VAT.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny bądź faktura.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do sklepu Galeria RAE poprzez zatwierdzenie. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
b. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
c. koszty transportu
d. sposób płatności
Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
2. Przyjęcie do realizacji zamówienia
- w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze osobistym, następuje w chwili potwierdzenia złożonego zamówienia
- w przypadku zamówienia płatnego z góry następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe sklepu (mbank 39 1140 2004 0000 3802 7295 3098) bądź na konto sklepu w serwisie PayPal.
3. Czas realizacji zamówienia (przygotowanie zamówienia do wysyłki) wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu Galeria RAE. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep Galeria RAE zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem bądź informacją telefoniczną.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Zamówienie nieopłacone w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia (liczy się data wpływu na konto bankowe sklepu Galeria RAE) zostaje automatycznie anulowane, a Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem.
8. Sklep Galeria RAE w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

Dostawa i koszty wysyłki

1. O kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpływu opłat na konto.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
3. Sposoby i czas dostawy w Polsce (Poczta Polska):
- przesyłka polecona priorytetowa - przewidywany czas dostawy: 1-4 dni robocze
- przesyłka kurierska -przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze
- odbiór osobisty, po wcześniejszym umówieniu
4. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej:
- według indywidualnych ustaleń z klientem.
5. Koszty wysyłki:
- Koszt każdej przesyłki krajowej wysyłanej za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ w naszym sklepie wynosi 11 zł.
- Koszta każej przesyłki krajowej wysyłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej w naszym sklepie wynosi 16 zł.
- W koszcie przesyłki zawarty jest koszt przygotowania przesyłki do wysłania oraz koszt opakowania.
- Istnieje możliwość łączenia zamówień (do momentu wysłania pierwszego zamówienia) - maksymalna ilość zamówień łączonych to 3 - w takim wypadku za przesyłkę klient płaci tylko raz.
Przy składaniu drugiego oraz trzeciego zamówienia w opcjach wysyłki należy zaznaczyć - WYSYŁKA ŁĄCZONA - 0 ZŁ, a za łączone zamówienia zapłacić jednym przelewem, w tytule zaznaczając wszystkie numery zamówień.
6. Zamówienia powyżej 200PLN opłacone przelewem wysyłane są na koszt sklepu Galeria RAE (dotyczy przesyłek na terenie Polski).
7. Sklep Galeria RAE może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.
8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie przesyłki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu kosztów zwrotu przesyłki.

Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
- przelewem bankowym na konto sklepu (mbank 39 1140 2004 0000 3802 7295 3098)
- płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski - ustalenia indywidualne.

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:
Małgorzata Miś - Galeria RAE
os. Bohaterów Września 23/11
31-621 Kraków
Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo reklamacyjne oraz dowód zakupu towaru.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie sklep.galeria-rae.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionych rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. Zwracany towar należy odsyłać wraz z pisemną informacją o zwrocie (załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy) oraz dowodem zakupu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu Galeria RAE oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu "Odstąpienie od umowy".
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.galeria-rae.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Strona głównaStrona głównaKoszyk  

jest pusty

Ostatnio przeglądane